↑ Powrót do Artykuły

Toho Iaido

Historia Zen Nihon Iaido Renmei
<Szkoły iaido, które nie weszły w skład Zen Nihon Kendo Renmei, założyły własna organizację pod nazwą Zen Nihon Iaido Renmei (wszech japońska federacja iaido). Cel działania tej organizacji w zasadzie jest zbieżny z celami ZNKR, choć początkowo ZNIRmiał stanowić alternatywę dla „nowoczesnego” podejścia do szermierki-organizowania turniejów, nadawania stopni itd..
Grupa nauczycieli ze starych szkół iaido wybrało pięć form z pięciu różnych szkół i w niezmienionej formie połączyło w SEITEI iai waza lub inaczej zwane TOHO (metodą miecza). Z założenia każda z tych form prezentuje inne rozwiązanie techniczne charakterystyczne dla szkoły z której pochodzi, miało to służyć ocaleniu od zapomnienia starej metody dobywania miecza. Czyli jak widać motywacja jest identyczna jak przy tworzeniu ZNKR Seitei iaigata tylko sposób realizacji jest inny. Metoda ta powstała w roku 1956 i do dzisiaj jest ćwiczona w niektórych szkołach iaido związanych z ZNIR, nie należy mylić TOHO ZNIR z TOHO ćwiczonym w niektórych dojo aikido, tylko nazwa jest podobna choć zdarza się że ćwiczone jest w aikido dojo TOHO ZNIR.
Choć metoda ta miała zachować odrębność każdej z ćwiczonych form to obecnie można obserwować pewną zmianę na przykład często faza noto jest identyczna w każdej formie i wygląda jak noto w macierzystej szkole ćwiczącego, w oryginale mechanizmy noto są różne dla każdej formy.

 

Kata
Formy podzielone są na dwie sekcje siedząca –seiza no bu i stojącą – tachi-ai no bu.
SEITEI IAI WAZA ZEN NIHON IAIDO RENMEI
Seiza no bu:
1.     maegiri (Muso Jikiden Eishin ryu)
2.     zengogiri (Mugai ryu)
Tachiai no bu:
3.     kiriage (Shindo Munen ryu)
4.     shihogiri (Suio ryu)
5.     kissaki gaeshi (Hoki ryu)