Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – co zrobić, by dostać na nią dotację?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla osób i ich domostw, to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które w perspektywie najbliższych lat nie mają szans na podłączenie swojego domostwa do oczyszczalni komunalnych. Decydując się na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni można otrzymać dofinansowanie, dzięki któremu inwestycja nie jest aż tak obciążająca dla naszego portfela.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program, którego celem jest udzielenie pomocy finansowej wielu właścicielom domów. Jest to wsparcie udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także na podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Warto tu wspomnieć, że choć program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne, to jego finalnymi odbiorcami są właściciele domostw. Dotyczy to osób, które do tej pory nie posiadały możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych, a także właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Na pomoc w uzyskaniu dotacji liczyć mogą przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje dofinansowanie wysokości aż do 90% kosztów kwalifikowanych, które poniesione zostały na realizację tej inwestycji.