Czym jest doradztwo finansowe?

Praca w charakterze doradcy finansowego polega na przedstawieniu swoim klientom najkorzystniejszych dla nich ofert finansowych. Doradca finansowy często pośredniczy również w kontaktach klienta z innymi instytucjami takimi jak banki, zakłady ubezpieczeń, czy fundusze inwestycyjne, i pomaga dostosować, a w praktyce często i wynegocjować, możliwie jak najodpowiedniejszą i najkorzystniejszą dla danego klienta ofertę. Finansowy consulting Poznań nie kończy się jednak jedynie na rekomendowaniu konkretnych ofert, ale często poszerzany jest również o pomoc w wypełnianiu wniosków, a także badaniu umów i nadzorowaniu przebiegu różnych transakcji. Oprócz pośrednictwa w kontakcie z instytucjami finansowymi, doradcy finansowi świadczą także usługi, których celem jest poprawa rentowności firmy poprzez ingerencję w istniejące w niej struktury finansowe.

Zadania doradcy finansowego

Praca w charakterze doradcy finansowego polega na przedstawieniu swoim klientom najkorzystniejszych dla nich ofert finansowych

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Do typowych zadań, z którymi zmaga się w swej pracy doradca finansowy, zaliczyć można:

  • dokonywanie wyboru spośród ofert zakładów ubezpieczeń, banków i innych instytucji finansujących,
  • sporządzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie analiz opłacalności poszczególnych inwestycji,
  • dokonywanie wyceny przedsiębiorstwa,
  • planowanie źródeł pozyskania kapitału,
  • opracowywanie biznes planów dla organizacji,
  • planowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa,
  • opracowywanie systemu controllingu w ramach struktury,
  • opracowywanie planu finansowego organizacji.