Dwie formy wypłaty dotacji unijnych dla przedsiębiorców udzielanych na założenie nowej firmy

Choć o możliwości pozyskania dotacji słyszał w naszym kraju chyba każdy, to nie każdy zdaje sobie sprawę z tego w jaki sposób rozdysponowywane są dotacje dla firm. To, w jaki sposób przyznana dotacja zostanie wypłacona uzależnione jest tak naprawdę od zasad konkursu, w ramach którego staramy się o uzyskanie dofinansowania. Zasadniczo istnieją dwie formy wypłaty dotacji przyznawanych ze środków unijnych (więcej: http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/dotacje/697702,Jak-pozyskac-dotacje-unijne-z-budzetu-2015-2020.html).

Dwie formy wypłaty dotacji

Choć o możliwości pozyskania dotacji słyszał w naszym kraju chyba każdy, to nie każdy zdaje sobie sprawę z tego w jaki sposób rozdysponowywane są dotacje dla firm

Autor zdjęcia: danielfoster437

Pierwsza i zdecydowanie najprzyjemniejsza dla beneficjentów polega na przelaniu środków z góry na konto przedsiębiorcy w całości lub ewentualnie w określonych transzach (kolejne transze wypłacane są po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji i przedstawieniu faktur zakupu). Tego typu forma wypłaty dotacji stosowana jest w przypadku programów, z których można otrzymać stosunkowo niskie kwoty dotacji ( do kwoty około. 50 tysięcy złotych). Co oczywiste, beneficjent dotacji zobowiązany jest do późniejszego rozliczenia, poprzez przedstawienie instytucji przydzielającej środki odpowiednich dokumentów poświadczających dokonane na dany cel wydatki.

Drugą formą jest wypłata dotacji pod postacią częściowej refundacji. Dofinansowanie wówczas jest wypłacane dopiero po przedstawieniu stosownych faktur za już dokonane wcześniej przez przedsiębiorcę zakupy w ramach danej inwestycji. W większości wypadków inwestycję dzieli się na etapy, czyli z pieniędzy otrzymanych z refundacji pierwszego etapu (na przykład budowa hali produkcyjnej) można finansować kolejny etap (na przykład wyposażenie hali produkcyjnej w maszyny).

Co bardzo istotne w takiej sytuacji, w większości wypadków, w programach, w których obowiązuje wypłata środków na zasadzie refundacji, można się także ubiegać o otrzymanie zaliczki. W takiej sytuacji niewielka część dotacji zostaje wypłacona z góry, na konto bankowe przedsiębiorcy zanim inwestycja zostanie zrealizowana.