Jakie znaczenie miało powołanie Unii Europejskiej na rozwój usług konsultingowych?

Powołanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego państw europejskich (więcej informacji pod linkiem). Uważa się, również, że fakt ten w znaczący sposób przełożył się również na rozwój usług z zakresu konsultingu. Integracja europejska doprowadziła bowiem do usunięcia wielu barier i ułatwienia przepływu zarówno towarów jak i usług pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi zrzeszonymi w ramach struktur unijnych.

Jedność czy wspólnota barier?

Powołanie Unii Europejskiej stanowiło bardzo istotny czynnik oddziałujący na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego państw europejskich

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Mimo pozornej spójności i jedności europejskiej, należy zdawać sobie sprawę z tego, że Unia Europejska nie jest „tworem” jednolitym. Składa się z wielu państw, często dość mocno różniących się od siebie społecznie i gospodarczo. Z tego też względu, także rynek consulting Poznań (więcej: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) działający w Europie jest póki co nadal dość rozdrobniony. Przyczyn tego zjawiska należy dopatrywać się przede wszystkim w istniejących na obszarze Unii Europejskiej:

  •  różnicach kulturowych,
  •  barier językowych,
  •  lokalnych preferencjach i upodobaniach.

Perspektywy rozwoju w Europie

Integracja europejska z założenia powinna sprzyjać upowszechnieniu się działalności i aktywności europejskich konsultantów we wszystkich państwach członkowskich, a także w państwach kandydujących do wstąpienia w struktury Wspólnoty. Zdawać należy sobie jednak sprawę z tego, że wrażliwość na wartości narodowe i lokalne uwarunkowania kulturowe pozostanie nadal bardzo ważna, być może nawet ważniejsza, niż przewidują to w ogóle zwolennicy zintegrowanej Europy, co również znajdzie odzwierciedlenie w usługach konsultantów z wielu dziedzin.