Projekty unijne – inwestycje pod szczególnym nadzorem

Projekty unijne rządzą się swoimi prawami i to zarówno w kwestiach przyznawania tych środków jak i tego jak wyglądać powinno rozliczanie projektów unijnych. Wynika to przede wszystkim z tego, że udzielana ze środków unijnych pomoc nadzorowana jest przez szereg instytucji, których zadaniem jest czuwanie nie tylko nad odpowiednim rozdzielaniem środków, ale także nad tym by wydatkowane były one w należyty sposób.

Nadzór przede wszystkim

W przypadku projektów unijnych nie może dochodzić do żadnych nieprawidłowości, czy tak zwanego kumoterstwa. Istnieją ściśle określone przepisy i wytyczne określające działania związane z projektami, które współfinansowane są z tego źródła.

W przypadku projektów unijnych, pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie stosownej umowy na realizację projektu to jedynie połowa sukcesu. Zrealizowanie inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych w praktyce to żmudny proces, w którym tak samo istotne jest poprawne rozliczanie projektów unijnych, a konkretnie środków otrzymanych z Unii Europejskiej na realizację danego projektu.