Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw

Unia Europejska, a więc również i Polska, wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa. Realizowane jest to w wielu sferach, zwłaszcza w dotowaniu tego typu przedsiębiorstw w ramach tak zwanego kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania firm działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wdrażanie nowych technologii w firmie

Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania firm działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstwŚrodki uzyskane z tego źródła finansowania przeznaczone mogą zostać na zakup nowych, istniejących na rynku technologii nie dłużej niż pięć lat, a także na wdrożenie nowoczesnych, własnych rozwiązań. Istnieje tu jednak wymóg weryfikacji tych działań i rzeczywistego stwierdzenia ich walorów innowacyjnych przez stosowne organy. Organem przydzielającym kredyt jest Bank Gospodarstwa Krajowego (strona główna: http://www.bgk.com.pl/). Współpracuje on z bankami komercyjnymi, za pośrednictwem, których przedsiębiorcy ubiegają się o ten rodzaj finansowania.